Х. Яворов е разположена на 1760 м. н. в. циркуса Разложки Суходол. Електрифицирана и водоснабдена. Хижар има целогодишно. През зимата единственият подходящ път за качване до нея е от м. Беталовото над Разлог.


1.1. х. Яворов - з. Кончето

    Продължителност - 6 ч.
    Трудност - 3
    Лавинна опасност - висока
    Маршрут със зимна маркировка в началото; алпийски траверс
    Последно обновяване: 19.9.2000

    От хижата тръгваме нагоре през гората по пътеката за Кончето. Пътеката отначало се катери с не много голям наклон, като можем да избегнем два завоя по по-пряка пътечка, отделяща се надясно.
    Дори в гората десният склон, който подсичаме (на Окаденския рид) е пресечен от няколко улея, по които падат лавини!
    Наклонът отново намалява и минаваме (1 ч.) покрай заслона Бункера, който не е обзаведен. Гората свършва и постепенно се заменя с клек.
    Оттук до Суходолския превал зимният вариант се движи, общо взето, по-високо от лятната пътека, която се вие долу. Има доста напълно липсващи колове и други, само изкривени от лавините, падащи от Окаденския рид.
    Следим виждащите се тук-там колове и подсичайки склона на Окаденския рид, с умерен наклон се качваме, отвреме-навреме пресичайки клекови гнезда. Преди Суходолското езеро (2 ч.) пътят ни минава през малка площадка, замаскирана с клек; колът на нея се вижда, чак след като се подмине - т. е. отгоре!
    За кратко слизаме почти в дъното на долината, където преминаваме няколко прагчета и чупки на терена. Излизаме (3 ч.) в горния край на циркуса до малко вътрешно връхче с клек по него. Оттук коловете отново завиват надясно и започват да се качват по Окаденския рид, като постепенно излизат на билото му.
    След последно кратко качване по ръба на Окаденския рид вече сме на главното било - на Суходолския превал. Оттук ръждясалите колове завиват надясно (на запад) и стигат до вр. Бутин (2688 м.), който лесно може да бъде качен по заобления си склон.
    Обаче ние завиваме наляво (на изток) от Суходолския превал и след като преминем малко междинно връхче, излизаме пред вр. Разложки Суходол (3 ч. 40 мин.).
    Тук започва траверсът на карстовото било и котките не трябва да слизат от краката ни! До з. Кончето трябва да се движим само отгоре по билото; всеки опит за подсичане от юг е опасен за подхлъзване; още повече, че при по-топло време размекналият се от южна страна сняг не се задържа стабилно върху гладките наклонени скали!
    Завиваме леко вляво и веднага започваме стръмно да се качваме по ръба, водещ към вр. Разложки Суходол (2640 м.). Точно където започва стръмното качване в билото има дълбоко врязана откъм север цепка, която  се покрива от козирка и не се вижда! Горе ръбът става почти хоризонтален, и, макар, че на север има козирка, ходенето не е трудно.
    Преминаваме няколко слабо изразени скали, от които вятърът отвява снега, и леко се качваме на следващия връх - Каменитица (2726 м.) (4 ч.).  Оттам кратко слизане ни извежда на заобления Каменитишки превал.
авариен изходOт Каменитишкия превал е възможно аварийно слизане на север. В такъв случай е добре да се стремим да се движим по левия склон, където е и лятната пътека. По-надолу можем по трасето й, ако е достъпно, да преминем в другата долина, където е х. Яворов.
    Веднага след него започва най-трудният участък по този маршрут - траверсирането на вр. Баюви дупки (2820 м.).
    От превала с голям наклон започваме да се качваме по склона му; има стърчащи камъни, които ни дават сигурност, но, въпреки това, опасността от подхлъзване трябва да се отчита. Горе излизаме на тесен ръб с огромна козирка, надвесена на север; а и южният склон тук е много стръмен. Преодоляваме кратко (но все така тясно) понижение и се качваме на другата връхна скала (5 ч. 20 мин.). От нея з. Кончето се вижда; до там през цялото време на север има голяма козирка и особено трябва да се внимава поради факта, че ръбът е все така тесен и с малки чупки, които ни пречат да разберем дали сме стъпили, където трябва. Ориентират ни поставени тук-там и стърчащи над снега каменни пирамидки.
    Последно малко слизане и ръбът ни отвежда до самия заслон.

 към началото