х. Белмекен

    Х. Белмекен е разположена на циркусния праг на Равнивръшкото езеро, на 2200 м. н. в. След пожара през 1997 г. сградата беше почти унищожена. През лятото на 2007 г. новото крило е възстановено от костенчани – стаите са обзаведени с легла, одеяла, печки, има нова трапезария, а хижарят често се качва и през зимата. Вода зиме няма, трябва да се копае рекичката от езерото или да се топи сняг.
    Пътят от х. Заврачица до х. Белмекен е описан в маршрут 9.1.


10.1. х. Белмекен - с. Костенец

    Продължителност - 6 ч.
    Трудност - 1
    Лавинна опасност - не
    Маршрут със зимна маркировка в откритата част
    Последно обновяване: 3.3.2019

Равни връх, гледан от х. Белмекен

    От хижата тръгваме на изток, покрай брега на езерото, и само след 40-50 метра

стигаме рекичката, която го отводнява. Пътеката оттук завива надолу (на север) по левия й бряг, но началният кол, сочещ този завой, липсва! Обаче просеката на пътечката между клека личи добре и ние веднага я хващаме; а тя още в първите метри се отдалечава от рекичката и без да се губи, започва да слиза надолу с много завои. Посоката е, общо взето, север.
 

Напускаме хижата

   След излизане от клековия пояс пресичаме малка рекичка, идваща отляво, и излизаме на продълговата поляна с хубава гледка назад - към Равни връх и вр. Белмекен, с дълбоката седловина между тях. На поляната са укрепени маркировъчни колове. По тях, в долния край на поляната, стигаме личащото трасе на водопровод на ниво 1900 м. за яз. Белмекен - не трябва да се подлъгваме да завием по него наляво, а да го пресечем и по много по-слабо личащата в снега пътека, между редкия клек с лек завой надясно, да продължим да слизаме. На това място лесно можем да объркаме пътеката!

Поглед назад


    Почти веднага, на едно от първите самотни дървета, има лентова (зелена) маркировка.

Странично израснало дърво

Постепенно (1 ч.) излизаме от клековата зона и навлизаме в гора. За кратко, на място, където дърветата са съборени от бурелом, се открива гледка към отсрещния рид Соколовец, който е от другата страна на р. Чавча.
    Преминаваме през полянка и за кратко завиваме наляво, водоравно по склона. Но почти веднага започваме отново да слизаме и стигаме до друга полянка с разклон: наляво, по черен път с жълта маркировка, е х. Венетица, а право надолу, по стръмна пътека със зелена маркировка, сме ние. Има съборени от буря дървета, които лесно се заобикалят отляво (над пътеката).

   Пътеката отново намалява наклона си; прави няколко серпантини и стига до черния път, по който отляво (отгоре), пресичайки река Чавча по мост, идва пътят от х. Заврачица по долината на р. Чавча, описан в маршрут 9.5. (2 ч.). На този разклон има недобре укрепен дървен стълб с табела за х. Белмекен; ориентир (при движение в обратна посока) е гореспоменатият мост.
авариен изходАко от хижата дотук загубим пътеката, трябва да се движим в северна посока, докато стигнем пътя покрай р. Чавча; в началото, преди гората, може да се наложи преминаване на клекови терени. Клекът е доста гъст и неприятен...
   

Водното стопанство малко над Костенец

 По пътя завиваме надясно (надолу) и постепенно започваме да слизаме покрай реката. Минаваме покрай няколко изоставени стопански постройки. След типичен пролом между скалите (4 ч.) минаваме покрай водохващане (кокетна къщичка вляво под пътя, над брега на реката) и високо горе по странична долина пътят прави голям, почти обратен завой. Минаваме покрай сграда на водното стопанство и след още известно време (5 ч. 30 мин.) по пряка кратка маркирана пътечка вдясно от пътя навлизаме в курорта Вили Костенец (бивш Г. Димитров).  Оттук транспорт няма, затова по асфалтовия път надолу за 20-ина минути стигаме до с. Костенец, откъдето до гарата в гр. Костенец се движат често микробуси.

 


10.2. х. Белмекен - вр. Белмекен

    Продължителност - 2 ч.  
    Трудност - 1
    Лавинна опасност - не
    Маршрут със зимна маркировка
    Последно обновяване: 26.3.2010

Началното стръмно качване от х. Белмекен

    От хижата тръгваме на изток, по коловете и пресичаме рекичката, по която наляво се отклонява пътеката за с. Костенец (маршрут 10.1.). Почти веднага се качваме по стръмен улей между клека (горе личи маркировъчен кол), след което наклонът отново намалява. Правейки леки завои между скалите, постепенно подсичаме склона на Равни връх по склоново стъпало и след лек завой в почти южна посока се качваме на дълбоката премка между него и вр. Белмекен (1 ч.). Два кола след премката в южна посока има важен разклон на зимната маркировка: коловете в южна посока продължават, постепенно слизайки, към спортната база Белмекен, а наляво (на изток) е нашият път – към вр. Белмекен.
    Теренът до премката е доста разчупен и при мъгла е много възможно изгубване!

авариен изходАко се загубим в този участък, най-добре е да се опитаме да се върнем по собствените си стъпки. Ако това е невъзможно, можем да се опитаме да слезем право надолу, на север; това обаче трябва да става внимателно, защото в началото има големи наклони и лавинна опасност. По-надолу се пресичат гъсти клекови формации. В гората трябва да се следи левият бряг на реката, която ще ни отведе до пътя за с. Костенец, по който минават маршрути 9.5. и 10.1.
    След разклона на премката коловете завиват на изток и катерейки се с умерен наклон по заобления склон на вр. Белмекен, достигат най-високата му точка. Горе, през върха, минава немаркираният маршрут 11.1. от х. Христо Смирненски за х. Гургулица.
авариен изходПри загубване между премката и вр. Белмекен можем да предприемем аварийно слизане в посока юг-югоизток, докато достигнем брега на яз. Белмекен. Големи наклони няма, теренът е открит и без клек. Покрай брега на язовира можем да продължим по пътя на югозапад, докато достигнем контрастената с разклонението за спортна база Белмекен надясно и курорта Юндола надолу. Другият вариант е по същия път покрай язовира в североизточна посока да достигнем главната стена и да слезем по пътя покрай каскадата Белмекен - Сестримо.

 към началото